مو بیشتر از کراتین ساخته شده که پروتئین است. بنابراین به منظور رشد مو بهتر است پروتئین بیشتری ب مو برسد ک در محصولات دکتر نوروزیان با عمل افزایش گردش خون مویرگی در زیر پوست سر و تغذیه رسانی مناسب به مو از ریزش مو جلوگیری میکند و باعث تقویت و افزایش رشد مو میشود 

ماساژ روزانه پوست سر جریان خون را تحریک کرده و سلول های مرده پوست در ریشه ها را پاک می کند و به موهای جدیدتر اجازه رشد می دهد. با نوک انگشتان دست با کمی فشار ماساژ دهید در کنار ماساژ حال فکر کنید ک از محصول دکتر نوروزیان هم استفاده کنید  بی شک شما جواب خواهید گرفت و موهای شما به رشد عادیه خود باز میگردن  تونیک تقویت کننده دکتر نوروزیان با عملکردی عالی و  تاثیر گذار میتواند از ریزش جلوگیری باعث رشد مججد موهای شما بشود